Ang Katotohanan

Hindi naman ako masyadong naapektuhan sa mga sinasabi ng mga tao tungkol sa katabahan ko. Sinabi ko lang sa kanila na tigilan nila ako kung hindi susumbungin ko sila sa aming guro at dahil dito, tinigilan nila ako.

Advertisements
  1. Leave a comment

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: