Unang Sugat

Ang unang sugat ay nagpapalakas lamang sa isang tao. Binibigyan sila ng “experience” na makakapagtulong sa kanila sa mga susunod nilang sugat. Bilang isang Xaverian, pag mayroon akong problema, inaalala ko ang mga mabubuti na nangyayari at nangyari sa buhay ko. Inaalala ko ang mga hirap na dinaranas ng ibang tao at dahil sa mga kaisipan na ito, malalaman ko na hindi naman talaga isang problema ang problema ko. Naalala ko pa na dati hindi ko nakuha ang honors na pinaghirapan ko. Ngunit, dahil sa mga ginawa kong pag-iisip, lumakas ang loob ko at lalo na lang akong naging determinado sa pag-aaral.

Advertisements
  1. Leave a comment

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: